fbpx

Skontaktuj się z nami

Umów się na darmowy pomiar i wycenę

 

Dane adresowe

Salon firmowy AP Studio
Łódź, ul. Legionów 61

Telefony
+48 531 770 824
+48 792 770 824

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 12.00
UWAGA! Wizyty w salonie od poniedziałku do piątku
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się

E-mail
apstudio.lodz@gmail.com

Dane do przelewu

AP Studio Anna Karpińska
95-010 Stryków
ul. Batorego 19
ING Bank Śląski
61 1050 1461 1000 0091 4440 6981

 

Informacja RODO


W związku z wejściem w życie od dnia 25.05.2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest:

AP Studio Anna Karpińska
95-010 Stryków
ul. Batorego 19
REGON: 101735083, NIP: 7331318314

Zbieramy tylko dane niezbędne do realizacji określonych celów. Twoje dane są nam potrzebne:
- do zawierania i realizacji zamówień oraz umów handlowych,
- do wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom jak np. sądy, czy urzędy skarbowe a także podmiotom współpracującym w zakresie realizacji umów takie jak np. firmy kurierskie, rachunkowe czy informatyczne).
- do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy lub zamówienia, zarówno z Państwa jak i z naszej strony,
- aby wysyłać do Państwa informacje handlowe i marketingowe.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia. W stosunku do pozostałych celów podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda.

Każdy z Państwa ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
- przenoszenia danych
- wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania
- wycofania zgody jeśli takowa była wyrażona bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie zmiany danych, wycofanie zgody bądź wniesienie sprzeciwu jest możliwe poprzez nadesłanie korespondencji na adres siedziby administratora, bądź drogą elektroniczną na adres:
apstudio.lodz@gmail.com

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody. Jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora to będą one przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub do wyczerpania celu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dane przetwarzane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia.